Rigips (Punime dekorative)

Matja dhe montimi i shinave adekuate për aplikimi e gips pllakave, sonicboard dhe aquastop për dekorimin, ndarjen e hapsirave dhe mbrojtjen nga lagështitë, me forma të dizajnuara nga vetë arkitekti.

Aplikimi i rrjetës (band) mes ndarjeve të gips pllakës dhe përforcimi i tij me fugenfiller ku kalojmë tek shtresa përfudimtare e llaçit rrafshues gledit dhe kontrolla për procesin e lyerjes së tij.

Shërbimet

Shërbime tjera

Na kontaktoni