Suvatim i jashtëm

Aplikimi I stiroporit me ngjitës të gatshëm me bazë çimento dhe aditive, për ruajtjen e fasadës nga plasaritjet dhe temperaturat ku bëhet shtrëngimi me dibla dhe kalon në fazën e aplikimit të rrjetës speciale të dyfishtë për mbrojtje të saj.

Lyerja me grund universal për përforcimin e materialeve ku kalon në fazën përfundimtare të aplikimit të abribit dhe ngjyrosjen e tij.

Shërbimet

Shërbime tjera

Na kontaktoni