Suvatim i brendshëm

Lënda e parë me bazë çimento dhe gëlqere për rrafshimin e mureve të jashtme dhe të brendshme me aplikimin e dy shtresave ku miratohet dhe kalon në fazën e llaçit mineral e cila shërben si urë lidhëse ndërmjet llacit themelor dhe llaçit struktural si gledi apo abribi.

Gjithashtu lyerja e hapsirës me varianta të shumëllojshme të ngjyrave apo aplikimi i gips pllakave me dizajne sipas projketit paraprak.

Shërbimet

Shërbime tjera

Na kontaktoni