E. Ziberi

“Valgips e kemi angazhuar në shumë projekte viteve të fundit. Arsyeja që kemi punuar vazhdimisht me ta është serioziteti dhe kualiteti i punës.”